Κατανόηση του διακόπτη κυκλώματος αερίου LW36-132 εξωτερικού χώρου υψηλής τάσης SF6

Κατανόηση του διακόπτη κυκλώματος αερίου LW36-132 εξωτερικού χώρου υψηλής τάσης SF6

Χρόνος κυκλοφορίας: Μάιος-05-2023

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, η ανάγκη για αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πιο επιτακτική.Οι διακόπτες κυκλώματος αποτελούν σημαντικό μέρος αυτών των συστημάτων, μεταξύ των οποίων οι διακόπτες αερίου SF6 ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους απόδοση.Σήμερα, θα συζητήσουμε σε βάθος τη χρήση και τα πλεονεκτήματα τουΑυτόματος διακόπτης αερίου υψηλής τάσης SF6 εξωτερικού χώρου LW36-132και να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά του.

Περιβάλλον χρήσης προϊόντος

Αυτόματος διακόπτης αερίου υψηλής τάσης SF6 εξωτερικού χώρου LW36-132είναι μια εξωτερική συσκευή κατάλληλη για εγκατάσταση σε σκληρά περιβάλλοντα.Η θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας είναι -30℃~+40℃, η σχετική υγρασία δεν είναι μεγαλύτερη από 95% ή 90%, η ημερήσια μέση πίεση κορεσμένων ατμών είναι ≤2,2 KPa και ο μηνιαίος μέσος όρος είναι ≤1,8 KPa.Μπορεί να αντέξει ένταση σεισμού 8 μοιρών, ατμοσφαιρική ρύπανση βαθμού Ⅲ και πίεση ανέμου κάτω από 700pa.Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, έντονων κραδασμών, χημικής διάβρωσης ή σοβαρής ρύπανσης.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά τη χρήση τουLW36-132 Διακόπτης κυκλώματος αερίου υψηλής τάσης εξωτερικού χώρου SF6, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες προφυλάξεις:

1. Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση.Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό με τεχνικές γνώσεις και εμπειρία θα πρέπει να το χειρίζεται.

2. Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν σημάδια ζημιάς, φθοράς ή ανωμαλίας.Εάν παρατηρήσετε προβλήματα, μην χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη κυκλώματος και αναφέρετε το πρόβλημα στον προϊστάμενό σας.

3. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και τις συστάσεις ασφαλείας του κατασκευαστή όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στον εξοπλισμό.Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να παραβιάσετε εξαρτήματα ή κατασκευή του διακόπτη κυκλώματος.

4. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος στον αυτόματο διακόπτη προτού τον χειριστείτε ή τον επισκευάσετε.

5. Να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων μονωμένων γαντιών, γυαλιών, ασπίδας προσώπου και ενδυμάτων, όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό.Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά ή ηλεκτροφόρα μέρη του διακόπτη κυκλώματος.

Πλεονεκτήματα των αυτόματων διακοπτών SF6

Σε σύγκριση με άλλους τύπους αυτόματων διακοπτών, ο εξωτερικός διακόπτης αερίου υψηλής τάσης SF6 LW36-132 έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

1. Αξιόπιστη απόδοση θραύσης: Ο διακόπτης κυκλώματος αερίου SF6 έχει υψηλότερη ικανότητα κατάσβεσης τόξου από άλλους τύπους διακοπτών κυκλώματος και μπορεί εύκολα να σπάσει τα υψηλά επίπεδα ρεύματος και τα επίπεδα υψηλής τάσης.

2. Αξιόπιστη απόδοση μηχανικής λειτουργίας: ο διακόπτης κυκλώματος υιοθετεί εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και αυστηρή διαδικασία κατασκευής και έχει μεγάλη μηχανική ζωή, που υπερβαίνει τις 10.000 φορές.

3. Αξιόπιστη μόνωση: Ο διακόπτης αερίου SF6 έχει απαράμιλλη απόδοση μόνωσης, η οποία μπορεί να αποτρέψει το σχηματισμό τόξου χάρη στην υψηλή διηλεκτρική αντοχή και τη χαμηλή ενέργεια ιονισμού του αερίου εξαφθοριούχου θείου.

4. Αξιόπιστη απόδοση στεγανοποίησης: Η δομή και το υλικό στεγανοποίησης του διακόπτη κυκλώματος διασφαλίζουν ότι το αέριο SF6 είναι πάντα σφραγισμένο στο περίβλημα, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροής αερίου και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Συμπερασματικά

Με μια λέξη, ο εξωτερικός διακόπτης αερίου υψηλής τάσης SF6 LW36-132 είναι αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.Η στιβαρή κατασκευή, η αξιόπιστη λειτουργία και η εξαιρετική απόδοση το καθιστούν την πρώτη επιλογή για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλες απαιτητικές εφαρμογές.Ακολουθώντας τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας του κατασκευαστή, οι χρήστες μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροζωία και την αξιοπιστία των αυτόματων διακοπτών κυκλώματος τους.

断路器1
断路器2
Στείλτε το ερώτημά σας τώρα